મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 25, 2018

‘સાયબરસફર’ના લેખકો

‘સાયબરસફર’ની શરૂઆત એક વ્યક્તિના લેખોથી થઈ, પરંતુ હવે તેમાં વિવિધ ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો સંકળાઈ રહ્યા છે.

હિમાંશુ કીકાણી

‘સાયબરસફર’ના સ્થાપક, મુખ્ય લેખક, સંપાદક અને પ્રકાશક.
‘સાયબરસફર’માં બહુવિધ વિષયો પર લેખો.

મિલાપ ઓઝા

 સાયબરસિક્યોરિટી પ્રોફેશનલ.
‘સાયબરસફર’માં સાયબરસેફ્ટી સંબંધિત લેખો.

રાજેશ ભોંકિયા

માઇક્રોસોફ્ટ સર્ટિફાઇડ કોર્પોરેટ ટ્રેઇનર. ‘સાયબરસફર’માં વિવિધ સોફ્ટવેર સંબંધિત લેખો.

ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણી

Shopping Cart
There are no products in the cart!
X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.