Subscribe/Shop

‘સાયબરસફર’ સાથે નજીકથી જોડાવાના નિર્ણય બદલ આભાર અને અભિનંદન!
અહીંથી આપ ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરી શકશો અથવા પેમેન્ટના અન્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઓર્ડર નોંધાવી શકશો.
પ્રિન્ટેડ પ્રકાશનો હાલમાં માત્ર ભારતમાં મોકલી શકાય છે. દરેક વિકલ્પની વધુ વિગત માટે તેના પર ક્લિક કરશો.


નીચે આપેલ શોપિંગ કાર્ટ અને પેમેન્ટ ગેટવે સિવાય, આપ લવાજમનો વિકલ્પ પસંદ કરી (1) કોઈ પણ યુપીઆઈ એપથી cybersafar.com@upi ઉપર (2) વોટ્સએપમાં યુપીઆઈથી 92272 51513 નંબર ઉપર (3) પેટીએમ/મોબિક્વિક/ફ્રીચાર્જ વોલેટથી 92272 51513 નંબર ઉપર (4) નેટબેન્કિંગ/ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ/મોબાઇલ વોલેટ્સથી આ લિંક પરથી રકમ મોકલી શકો છો. રકમ મોકલીને 92272 51513 નંબર કોલ/વોટ્સએપથી જાણ કરવા વિનંતી.


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.