મેગેઝિનના લવાજમ માટે અહીં ક્લિક કરો

CyberSafar Edumedia Store

હોમ

આભાર, દિલથી!

આ સફર ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ની કળશ પૂર્તિનાં પાનેથી આ વેબસાઇટ સુધી અને ત્યાંથી આગળ વધીને આ વિષયના પ્રથમ પ્રિન્ટ+ઓનલાઇન મેગેઝિન અને અન્ય પ્રકાશનો સુધી વિસ્તરી તેનું શ્રેય જાય છે - આ વિષયનું મહત્ત્વ પારખનાર અખબારના સંપાદક અને પ્રોત્સાહન આપનાર આપ સૌ વાચકોને. દિલથી આભાર!

ફેસબુકની એક પોસ્ટના ૪૮ લાખ રૂપિયા!

વાત અમેરિકાની છે, સાવ સાચી છે, પણ આપણે સરળતા ખાતર, આ આખી વાત ગુજરાતમાં બની હોય એ રીતે, કાલ્પનિક ગુજરાતી નામો સાથે જાણીએ. ખોટી ઉંમર બતાવીને ફેસબુક પર ખાતાં ખોલી નાખનારાં ટાબરિયાં, એમાં એમને મદદ કરનારા ને એમનાથી વળી વધુ ચઢિયાતા ફેસબુક એડિક્ટ મોટાં ભાઈ-બહેન કે મમ્મી-પપ્પા અને લગભગ આખી દુનિયા ફેસબુક પર

 

લવાજમધારકોની વેબસાઇટ (www.cybersafar.com/familyguide) ટેકનિકલ કારણોસર ડાઉન છે. ટૂંક સમયમાં ફરી કાર્યરત થશે.
અસુવિધા બદલ માફ કરશો!