નવું જાણવા, ઘણું માણવા, માઉસને આપો પાંખો...

CyberSafar

આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે મલેશિયા એરલાઇન્સનું પ્લેન ગૂમ થયાની ઘટનાને પૂરા 11 દિવસ વિતી ગયા છે અને છતાં પ્લેન વિશે હજી સુધી શક્યતાઓ અને સંભાવનાઓથી આગળ વધી શકાયું નથી. શરૂઆતમાં પ્લેનને અકસ્માત નડ્યો હોવાની આશંકા હતી, પણ હવે પ્લેન હાઇજેક થયું હોવાની ...

Wednesday, 19 March 2014
Read more
Hide Main content block