નવું જાણવા, ઘણું માણવા, માઉસને આપો પાંખો...

ગુજરાતી પરિવારની જ્ઞાનક્ષિતિજો વિસ્તારવામાં મદદરૂપ થવું એ આ સફરનું ધ્યેય છે.

અહીં ફક્ત ટીપ્સ નહીં, બદલાતી ટેક્નોલોજી સાથે તાલ મિલાવવાનું હળવાશભર્યું પ્રોત્સાહન છે.

અહીં ક્યુરિયોસિટી, પ્રોડક્ટિવિટી અને ક્રિયેટિવિટી માટે ટેક્નોલોજીના યોગ્ય ઉપયોગનું માર્ગદર્શન પણ છે.

સ્વાગત છે આપનું આ રોમાંચક, સહિયારી સફર પર. 
આપની સફર આનંદમય રહે!

ક્લિક કરો, આગળ વધો!

 knowledge-power

 smart-surfing

 google-gifts

 useful-webservice

 around-the-web

 amazing-web

 mobile-worlds

 apps-gallery

 social-media

 family-activity

 infoworld

 creativity

 action-replay

 smart-shopping

 fun-time

 quick-guide

 smart-working

 english-winglish

 

Hide Main content block

સંપર્ક માહિતી

હિમાંશુ કીકાણી, તંત્રી અને પ્રકાશક

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, 

સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩

વોટ્સએપઃ ૦૭૬૦૦૦ ૧૧૮૦૮