ક્રોમમાં સ્પેલચેકરનો ઉપયોગ

x
Bookmark

ઇન્ટરનેટ પર ગમે ત્યાં, ભૂલ વિનાનું ઇંગ્લિશ લખવા પીસી અને ફોનમાં સ્પેલચેક ઇનેબલ્ડ રાખો.

ઇન્ટરનેટ પર હવે સ્થાનિક ભાષાઓનો ઉપયોગ ઘણો બધો વધ્યો છે પરંતુ ઘણી બધી વાર આપણે કંઇ ને કંઇ ઇંગ્લિશમાં ટાઇપ કરવાનું થતું રહેતું હોય છે.

આપણે જીવનમાં સફળતાના એવા કોઈ મુકામે પહોંચી ગયા હોઇએ જ્યાં લોકો આપણી ભાષાની ભૂલોને બદલે વિચારોની તાકાત તરફ વધુ ધ્યાન આપતા હોય તો તો વાંધો નથી, પરંતુ આપણે એ મુકામ તરફ હજી આગળ વધી રહ્યા હોઇએ ત્યારે ભાષામાં ભૂલો થાય અને આખી દુનિયા એ જુએ, તે ન ચાલે!

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here