એક સરખા મેઇલ વારંવાર મોકલવાના હોય ત્યારે…

x
Bookmark

તમારે એક સરખા ઇ-મેઇલ જુદા જુદા લોકોને વારંવાર મોકલવાના થાય છે? એક રસ્તો આપણો ઈ-મેઇલ કમ્પોઝ કરીને તેને આપણને પોતાને ઈ-મેઇલ કરીએ અને બાકીના લોકોનાં ઈ-મેઇલ એડ્રેસ બીસીસી (બ્લેન્ક કાર્બન કોપી)માં લખવાનો છે, પણ આપણે એક જ મેઇલ એક વાર નહીં, વારંવાર જુદા જુદા લોકોને મોકલવાની વાત કરીએ છીએ.

આગળ શું વાંચશો?

  • તમારા જીમેઈલમાં આ સુવિધા શરૂ કરવા માટે
  • પહેલો કેન્ડ રિસ્પોન્સ સેવ કરવા માટે..
  • કેન્ડ રિસ્પોન્સ મોકલવા માટે

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here