બદલી નાખો વિકિપીડિયાનો બોરિંગ લેઆઉટ

વિકિવેન્ડ વિશે વધુ જાણો આ લેખમાંઃ વિકિપીડિયાનું નવું ‘જાદુઈ’ સ્વરૂપ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here