ઈ-મેઇલમાં ઈ-મેઇલનું એટેચમેન્ટ

x
Bookmark

હવે ઈ-મેઇલ પણ એટેચમેન્ટ તરીકે મોકલી શકાશે.ઘણી સુવિધાઓ એવી હોય છે, જેની ઉણપ આપણને સામાન્ય રીતે સાલતી ન હોય, એની ગેરહાજરી વર્તાતી પણ ન હોય, છતાં ક્યારેક એવી જરૂર ઊભી થાય કે તેની ખોટ જબરજસ્ત સાલે! આવી સુવિધા મળે ત્યારે એવો વિચાર પણ આવે કે અત્યાર સુધી એના વિના કેમ ચાલ્યું?

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here