ફેસબુક પરથી ‘ડીપફેક’ વીડિયો દૂર કરાશે

    ‘સાયબરસફર’ના ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ અંકમાં આપણે ‘ડીપફેક વીડિયો’ વિશે વાત કરી હતી. સ્ટીલ ફોટોગ્રાફમાં કોઈના શરીર પર બીજી કોઈ વ્યક્તિનું માથું મૂકી દેવામાં આવે એ હવે બહુ જૂની વાત થઈ ગઈ છે. હવે તો એવા વીડિયો બની શકે કે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ વાસ્તવમાં જે બોલી હોય તેને બદલે બિલકુલ જૂદું જ કંઈક બોલતી હોય એવું દર્શાવી શકાય છે.

    Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here