ડિજિલોકરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો?

  મહત્ત્વના ડોક્યુમેન્ટ્સ ડિજિટલ સ્વરૂપે સાચવવા માટે ડિજિલોકર વ્યવસ્થા ઘણી ઉપયોગી થઈ શકે છે.

  સાયબરસફર’ના સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ અંકમાં વાત કરી હતી કે ભારતમાં આપણા વિવિધ પ્રકારના ડેટાના જીવંત શેરિંગથી લોન મેળવવા જેવી બાબતો વધુ સરળ બનાવતી ‘સહમતી’ નામની એક પહેલ ટૂંક સમયમાં આવી રહી છે. એ લેખ સાથે જ વાત કરી હતી કે સહમતીની જેમ સરકારના વિવિધ વિભાગો તરફથી આપણને આપવામાં આવતાં કાયમી પ્રમાણપત્રોને સલામત રીતે ડિજિટલ સ્વરૂપમાં સાચવવા સરકારે ‘ડિજિલોકર’ની વ્યવસ્થા કરી છે.

  Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

  ક્લિક કરો, અંક જુઓ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here