ઈ-મેઇલ ટ્રેક થતાં કેવી રીતે રોકશો?

x
Bookmark

ઘણા લોકો આપણને મોકલેલો ઈ-મેઇલ આપણે ઓપન કર્યો કે નહીં તેનું ટ્રેકિંગ કરતી સર્વિસની મદદ લેતા હોય છે. તમે ઇચ્છો તો તેમને એમ કરતાં રોકી શકો, આ રીતે…

આગળ શું વાંચશો?

  • ઈ-મેઇલ ટ્રેકિંગ કેવી રીતે કામ કરે છે?
  • ટ્રેક થતા ઈ-મેઇલ કેવી રીતે પારખવા?
  • ઈ-મેઇલ ટ્રેકિંગ રોકવાનો સહેલો રસ્તો
  • ઈ-મેઇલ ટ્રેકિંગ કરવું કે રોકવું ખરેખર જરૂરી છે?

આપણે જ્યારે વોટ્સએપમાં કોઈને મેસેજ મોકલીએ ત્યારે એ વ્યક્તિને આપણો મેસેજ પહોંચ્યો કે નહીં તે અને પહોંચ્યા પછી તેણે એ મેસેજ ઓપન કર્યો કે નહીં તે આપણે અનુક્રમે ગ્રે કલરના અને બ્લૂ કલરના બે ટિકથી જાણી શકીએ છીએ. મતલબ કે ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ સર્વિસમાં મેસેજ ટ્રેક કરવાની સગવડ આપવામાં આવી છે. આપણે ઇચ્છીએ તો તેને બંધ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એ પછી આપણે બીજા કોઈને મોકલેલા મેસેજને ટ્રેક કરી શકતા નથી.

ઈ-મેઇલમાં પણ આવી સગવડ હોય છે, અલબત્ત ઈ-મેઇલને ટ્રેક કરવાની સગવડ જે તે ઈ-મેઇલ સર્વિસ પોતે આપતી નથી, તેમજ તે ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ સર્વિસ જેટલી પારદર્શક હોતી નથી.

ઘણી બધી સર્વિસ ઈ-મેઇલ મોકલનાર વ્યક્તિને પોતે મોકલેલા ઈ-મેઇલ જુદી જુદી રીતે ટ્રેક કરવાની સગવડ આપે છે. જેમ કે ઈ-મેઇલ ક્યારે ઓપન થયો, તેમાંની કઈ લિંક્સ ક્લિક કરવામાં આવી, તે ક્યા ડિવાઇસમાં ઓપન કરવામાં આવ્યો વગેરે માહિતી ઈ-મેઇલ મોકલનારને મળી શકે છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here