એક સાથે એકથી વધુ લોકોને ઈ-મેઇલ કેવી રીતે કરાય?

x
Bookmark

સવાલ લખી મોકલનાર – અમિત પટેલ, વીસનગર

સાદો જવાબ સૌ ખબર છે – તમારા ઈ-મેઇલ પ્રોગ્રામમાં કમ્પોઝ બટન પર ક્લિક કરો, ‘ટુના ખાનામાં તમારે જે લોકોને એક સરખો ઈ-મેઇલ મોકલવાનો છે તેમાં ઈ-મેઇલ એડ્રેસ લખો, વિષય લખી મેઇલ કમ્પોઝ કરી સેન્ડ પર ક્લિક કરો. પરંતુ, આ પ્રશ્નના ભાવાર્થ કંઈક જુદો હતો. સવાલ ખરેખર વારંવાર એક જ ગ્રૂપમાં લોકોને, એક સરખો ઈ-મેઇલ કેવી રીતે સહેલાઈથી મોકલવો એ હતો. એક લોકો વારંવાર આ રીતે લાંબાલચક લિસ્ટ સાથે ઘણા બધા લોકોને આ રીતે ઈ-મેઇલ મોકલતા હોય છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here