વર્ડમાં બે લાઇન વચ્ચેની જગ્યા કેવી રીતે બદલાય?

x
Bookmark

સવાલ લખી મોકલનારઃ નિરંજન વ્યાસ, બિલિમોરા

વર્ડ ૨૦૦૭ અને ૨૦૧૦માં બે લાઇન વચ્ચે ૧.૧૫ લાઇનનું સ્પેસિંગ હોય છે. આપણે તેને જરુરિયાત મુજબ બદલી શકીએ છીએ, આ રીતે :

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here