વર્ડમાં બે લાઇન વચ્ચેની જગ્યા કેવી રીતે બદલાય?

સવાલ લખી મોકલનારઃ નિરંજન વ્યાસ, બિલિમોરા

વર્ડ ૨૦૦૭ અને ૨૦૧૦માં બે લાઇન વચ્ચે ૧.૧૫ લાઇનનું સ્પેસિંગ હોય છે. આપણે તેને જરુરિયાત મુજબ બદલી શકીએ છીએ, આ રીતે :

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
June-2014

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here