અવનવી શબ્દજાળ રચો

  x
  Bookmark

  જો તમને ભાષામાં રસ હોય તો તમે બે શબ્દ બરાબર જાણતા હશો ‘ડિક્શનરી’ અને ‘થિસોરસ’.

  ડિક્શનરી એટલે એવો ગ્રંથ જેમાં આપણે એક ભાષાના શબ્દોના અર્થ એ જ અથવા બીજા ભાષામાં જાણી શકીએ. જ્યારે થિસોરસ એટલે એવો ગ્રંથ જેમાં એક શબ્દ સાથે જુદી જુદી ઘણી રીતે સંબંધ ધરાવતા અન્ય શબ્દો આપણે જાણી શકીએ.

  Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here