વર્ષનો સૌથી નબળો પાસવર્ડ!

x
Bookmark

વર્ષ ૨૦૧૯ પૂરું થયું એ સાથે ફરી એક વાર આખા વર્ષ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલા સૌથી નબળા પાસવર્ડની વાર્ષિક યાદી જાહેર કરી છે અને સતત બીજા વર્ષે 123456 એ આ વર્ષનો સૌથી નબળો પાસવર્ડ જાહેર થયો છે! બીજા ક્રમનો સૌથી નબળો પાસવર્ડ 123456789 છે!

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here