એસએમએસની ખરાઈ કરો

x
Bookmark

જોખમી, બનાવટી સાઈટ્સ પર દોરી જતા મેસેજનું દૂષણ વધી રહ્યું છે ત્યારે, આપણા પર આવેલો મેસેજ ભરોસાપાત્ર કંપની તરફથી છે કે નહીં તેની હવે ખરાઈ કરી શકાશે.

વણનોતર્યા એટલે કે સ્પામ એસએમએસનું દૂષણ આપણા દેશમાં સતત વધી રહ્યું છે ત્યારે આપણને થોડો હાશકારો થાય એવા એક સમાચાર આવ્યા છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here