અંગ્રેજી શબ્દોના ઉચ્ચાર શીખો ગૂગલ પાસેથી!

  x
  Bookmark

  આપણે અંગ્રેજી બોલતાં ખચકાઈએ છીએ કેમ કે આપણને ઘણા શબ્દોના ઉચ્ચાર વિશે અવઢવ હોય છે. હવે આ મૂંઝવણનો ઉકેલ પણ ગૂગલ પાસેથી મળે છે!

  તમે અંગ્રેજી ભાષા કેવીક જાણો છો? તમારો પોતાનો કદાચ અનુભવ હશે કે તમને અંગ્રેજી લખવા વાંચવામાં બહુ મુશ્કેલી પડતી નહીં હોય, તેમ છતાં અંગ્રેજી બોલતી વખતે તમારો આત્મવિશ્વાસ ડગી જતો હશે.

  આમ થવાનાં બે મુખ્ય કારણો છે. પહેલું કારણ એ કે આપણને અંગ્રેજી વ્યાકરણની પૂરતી સમજ ન હોય, તેને કારણે આપણે સાચું અંગ્રેજી બોલી રહ્યા છીએ કે કેમ તે વિશે મનમાં શંકા હોય. જો તમને અંગ્રેજી વાંચવા-સાંભળવાનો ખાસ્સો મહાવરો હોય તો આ ઊણપ સુધારવી ખાસ મુશ્કેલ નથી.

  Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here