મેપ્સમાંથી હોટેલ રૂમ બુક કરો

x
Bookmark

તમારે પ્રમાણમાં અજાણ્યા શહેરમાં જવાનું હોય ત્યારે ત્યાં માટે હોટેલ બુકિંગ કરવા ઘણી સાઇટ્સ ઉપયોગી થઈ શકે. પરંતુ એ હોટેલનું લોકેશન કેવું છે અને આજુબાજુનો વિસ્તાર કેવો છે તથા તમારે એ શહેરમાં જ્યાં જ્યાં જવાનું છે એ સ્થળો હોટેલથી કેટલાંક દૂર છે એ બધું જાણવામાં ગૂગલ મેપ્સ ઘણા ઉપયોગી થઈ શકે. મેપ્સમાં આ બધી વિગતો જોઈ તપાસીને, ગૂગલ મેપ્સ પરથી જ આપણે હોટેલના બુકિંગ પણ કરી શકીએ છીએ. એ માટે…

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here