રિવર્સ ફોટો સર્ચ કેવી રીતે કરી શકાય?

x
Bookmark

સવાલ મોકલનાર : ઓજસ બામરોલિયા, મહેસાણા

આખો સવાલ કંઈક આવો છે, “આપણે કોઈ વિગતનો ફોટો જોઈતો હોય તો આપણે ગૂગલમાં સર્ચ કરીને મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ જો આપણી પાસે કોઈ ફોટો હોય, જેની વિગતો આપણને ખબર નથી. તો તે વિગત મેળવવાનો કોઈ રસ્તો ખરો?”

ચોક્કસ ખરો! આને ‘રિવર્સ  ઇમેજ સર્ચ’ કહેવાય છે.

આગળ શું વાંચશો?

  • પીસીમાં રિવર્સ ઇમેજ સર્ચ
  • મોબાઇલ કે ટેબલેટમાં રિવર્સ ઇમેજ સર્ચ
  • પણ વોટ્સએપમાં રહેલી ઇમેજ વિશે રિવર્સ સર્ચ કરવું હોય તો?

Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here