શોર્ટકટ ફાઇલથી ઓરિજિનલ ફાઇલ સુધી પહોંચો

ડેસ્કટોપ શોર્ટકટ આપણે આપણી સુવિધા માટે બનાવીએ છીએ. આ ઓરિજિનલ ફાઇલ હોતી નથી, પણ ઓરિજિનલ ફાઇલને ઓપન કરવાનો શોર્ટકટ રસ્તો છે, પણ જ્યારે આપણે કોઈ ફાઇલ કોઈને પેનડ્રાઇવ, સીડી કે ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવાની હોય ત્યારે ઓરિજિનલ ફાઇલની જરૂર પડતી હોય છે. ત્યારે આપણે ઓરિજિનલ ફાઇલ શોધવા જવું પડે કારણ કે આ શોર્ટકટ ફાઇલને કોપી  કરી બીજા કોઈને આપી હોય તો તે બીજાના કમ્પ્યુટરમાં ઓપન થતી નથી!

તમે પણ શોર્ટકટ દ્વારા ઓરિજિનલ ફાઇલ સુધી પહોંચવા માગતા હો તો…

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
June-2016
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here