ઓનલાઇન ઓસીઆરની સગવડ

પીડીએફ કે ઇમેજ સ્વરુપે રહેલું લખાણ એડિટેબલ ટેક્સ્ટમાં ફેરવી આપતી ટેક્નોલોજી ઓપ્ટિકલ કેરેક્ટર રેકગ્નિશન એટલે કે ઓસીઆર તરીકે ઓળખાય છે. તમારે ક્યારેક આવી રીતે કોઈ પીડીએફ કે ઇમેજમાંના લખાણને વર્ડ જેવા પ્રોગ્રામમાં ફેરફાર કરી શકાય તેવી ટેક્સ્ટમાં ફેરવવું હોય તો એક ઓનલાઇન સર્વિસ છે –

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here