માહિતીથી સમજણ સુધી

x
Bookmark

હમણાં એક વિશેષ પ્રકારના ગુજરાતી પ્રકાશન માટે, ‘સાયબરસફર’ની અત્યાર સુધીની સફર વિશે લખવાનું થયું ત્યારે, કોલમ, વેબસાઇટ અને મેગેઝિન, આ ત્રણેય સ્વરુપમાં ‘સાયબરસફર’નું હાર્દ શું છે એ લખવા માટે આ એકવાક્ય લખ્યું – ‘સાયબરસફર’માં માહિતીનું મહત્ત્વ છે, પણ મહિમા સમજણભર્યું ઉપયોગનો છે’. ખરેખર આ આખી સફરનો સાર આ એક વાક્યમાં સમાઈ જાય છે. અંગતપણે હું માનું છું કે પહેલું પગથિયું માહિતી છે, બીજું પગથિયું જ્ઞાન છે અને ત્રીજું સૌથી મહત્ત્વનું પગથિયું સમજ છે. માહિતી અને જ્ઞાન ચોક્કસ મહત્ત્વનાં, પણ સમજણ વિનાં કોરાં ને અધૂરાં.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here