ઓવર એપ્સનો આફરો

    ચાલ ને સારવ આ ઓગસ્ટની રજાઓમાં કયાંક ત્રણ-ચાર દિવસ જઈ આવીએ. માનુષને પણ સ્કૂલમાં રજાઓ છે, પણ મારી એક શરત છે. સંગિનીએ ઇન્ટેરેસ્ટિંગ પણ શરતી પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

    Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here