દુકાનદાર પેમેન્ટ મળ્યાની ખરાઈ કરી શકશે વોઇસ એલર્ટથી

  x
  Bookmark

  યુપીઆઇ એપથી પેમેન્ટ સ્વીકારતા દુકાનદાર માટે સૌથી મોટી ઝંઝટ, દરેક પેમેન્ટ આવ્યું તેની ખાતરી કરવાની હોય છે. તેની આ ઝંઝટ ઓછી કરે છે પેટીએમનું ‘સાઉન્ડ બોક્સ’.

  અત્યારે આપણે કોઈ પણ નાની મોટી દુકાનમાં કંઈ ખરીદી કરીએ એટલે તરત તેને પેમેન્ટ કરવા આપણા સ્માર્ટફોનમાંની કોઈ પણ યુપીઆઈ એપ ઓપન કરીએ. આપણે ખિસ્સામાંથી સ્માર્ટફોન કાઢીએ એટલે દુકાનદાર તેમના કાઉન્ટર પરનાં ત્રણ ચાર ક્યુઆર કોડ સ્ટિકર કે પાટિયાં તરફ આંગળી ચીંધી દેતા હોય છે. આપણે ઇચ્છીએ તે સ્ટિકરની મદદથી પેમેન્ટ કરી શકીએ.

  Please Login to view this content. (Not a member? Join Today!)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here