એક પીડીએફમાંથી અલગ અલગ ફાઇલ્સ

x
Bookmark

ધારો કે તમારી પાસે કોઈ એવી પીડીએફ ફાઈલ આવી જેમાં આઠ-દસ પાનાં છે. તેમાંથી તમારે માત્ર કોઈ એક પાનું કે અલગ અલગ પાનાં અલગ અલગ પીડીએફ ફાઈલ્સ તરીકે જોઇએ છે? તો તમે શું કરશો?

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here