ઇમેજનાં વિવિધ ફાઇલ ફોર્મેટ્સ

વારંવાર વંચાતા અને સંભળાતા, પણ ઓછા સમજાતા ટેકનિકલ શબ્દોની સરળ સમજણ

x
Bookmark

આગળ શું વાંચશો?

  • .jpg (Joint Photographic Experts Group)
  • .psd (Adobe Photoshop)
  • .png (Portable Network Graphics)
  • .pdf (Portable document format)
  • .gif (Graphics Interchange Format)
  • .eps (Encapsulated PostScript file)

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here