ગૂગલ પ્રોફાઈલમાં પોતાનો ફોટોગ્રાફ કેવી રીતે બદલાય?

x
Bookmark

સવાલ મોકલનારઃ હિતેશ ગજ્જર, મહેસાણા

તમે ગૂગલ એકાઉન્ટમાં સાઇનઇન થવાનો પ્રયાસ કરો ત્યારે લોગઇન પેજ પર તમારા ઈ-મેઇલ આઇડી સાથે તમારો ફોટોગ્રાફ જોવા મળે છે. એ જ રીતે જ્યારે આપણે કોઈને ઈ-મેઇલ મોકલીએ ત્યારે આપણા આઇડી સાથે આપણો નાનકડો ફોટોગ્રાફ સામેલ હોય છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here