ઓપન સોર્સ : શું, કેમ અને તકો – ભાગ-૧

x
Bookmark

ઓપન સોર્સને એક સમાંતર બ્રહ્માંડ કહી શકાય, જેમાં દરેક પદાર્થની સામે  પ્રતિ-પદાર્થ હોય છે. ઓપન સોર્સમાં કાંઈક એવું જ છે. લગભગ દરેક પ્રોપરાઇટરી સોફ્ટવેર કે ટેક્નોલોજીની સામે એક ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર કે ટેક્નોલોજી હોય છે

 આગળ શું વાંચશો?

  • ઓપન સોર્સ એટલે શું ?
  • ઓપન સોર્સ અને ફ્રી-વેરમાં શું તફાવત છે?
  • ઓપન સોર્સ હંમેશા ફ્રી જ હોય છે?
  • ઓપન સોર્સનો ઇતિહાસ
  • ઓપન સોર્સ સોફટવેર એટલે શું?
  • કરિયર સેન્ટ્રલ ડિક્ષનરી
  • પ્રોપ્રાઈટરી

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here