વિવિધ વિષયોની મુદ્દાસર સમજ આપતી નિઃશુલ્ક સાયબરસફર મિનિ-ગાઇડ્સ.
એરોની મદદથી સ્લાઇડ કરો અને ચાહો તેને ક્લિક કરી, ડાઉનલોડ પેજ પર જાઓ.
(મોબાઇલમાં એડોબ પીડીએફ રીડર એપ જોઈશે)
આવી મિનિ-ગાઇડ્સ નિયમિત મેળવવા આપનું નામ, જિલ્લો વોટ્સએપ કરોઃ 92272 51513


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.