સ્વાગત છે આપનું એક આનંદભરી, જ્ઞાનસફર પર!

‘સાયબરસફર’ વાસ્તવિક વિશ્વ અને વર્ચ્ચુઅલ વર્લ્ડ વચ્ચે તાલમેલ સાધતી એક પહેલ છે.

સફર વિશે વધુ જાણો

ઇન્ટરનેટની ઉજળી બાજુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, સ્માર્ટફોન, કમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટની મદદથી જિજ્ઞાસા, કલ્પનાશક્તિ અને કાર્યક્ષમતા વિસ્તારવી એ ‘સાયબરસફર’નું ધ્યેય છે!

‘સાયબરસફર’નાં અત્યાર સુધીના વળાંકો…

         

Please log-in to read more

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.