ફેસબુકમાં ‘ડેટા ચોરી’ – શું થયું અને હવે શું કરવું જોઈએ

x
Bookmark

આપણને સૌને સ્પર્શતી આ બાબત વિશે વધુ જાણીશું, ‘સાયબરસફર’ના આગામી અંકમાં.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here