તમારા ઈ-મેઇલમાં બિનજરૂરી ઈ-મેઇલ્સનો ભરાવો થતો રહે છે?

તમારા માગ્યા વિના આવી પડતા મોટા ભાગના મેઇલ્સને તો ઇમેઇલ સર્વિસ પોતે અલગ તારવીને સ્પામ ફોલ્ડરમાં મૂકી આપે છે અને ૩૦ દિવસ પછી આપોઆપ તેનો નિકાલ કરે છે, પરંતુ બે-ચાર વર્ષ પહેલાં આપણે પોતે અમુક તમુક વેબસાઇટ્સ પર ન્યૂઝલેટર મેળવવા માટે આપણું ઈ-મેઇલ એડ્રેસ આપ્યું હોય એ વેબસાઇટ્સ તરફથી વર્ષોવર્ષ આપણા પર ઈ-મેઇલ્સનો મારો થતો રહે છે.

જેમાં હવે આપણને કદાચ રસ ન રહ્યો હોય.

સદભાગ્યે આવા દરેક ઈ-મેઇલમાં તેને અનસબસ્ક્રાઇબ કરવાની લિંક આપેલી હોય છે.

ક્યારેક ફૂરસદે તમારા ઈ-મેઇલ પ્રોગ્રામમાં Unsubscribe સર્ચ કરો તો આવા તમામ ન્યૂઝલેટર્સ એક સાથે જોવા મળશે.

હવે તમને જે ન્યૂઝલેટર બિનઉપયોગી લાગતા હોય તેને ઓપન કરીને એ ન્યૂઝલેટરને અનસબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફિલ્ટર કરીને એક સાથેે ડિલીટ કરો!

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here