Free Registration

‘સાયબરસફર’માં જોડાવા બદલ આપનો આભાર!
નીચેનું રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરીને આ સાઇટ પર આપનું ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી.

  • ‘નામ-અટક’ ફોર્મેટમાં યૂઝરનેમ આપશો.
  • આપે જેટલા વર્ષની ઓનલાઇન એક્સેસ માટે લવાજમ ભર્યું હશે, તે મુજબ એડમિન ટીમ દ્વારા તેની એક્સેસ ઉમેરવામાં આવશે અને આપને ઈ-મેઇલ દ્વારા જાણ થશે.
  • મદદ માટે 92272 51513  ઉપર સંપર્ક કરશો.

I agree to the Terms & Conditions