પ્રતિભાવ

હું ઘણા સમયથી નિયમિત ‘સાયબરસફર’ કોલમ વાંચતો આવ્યો છું. ખરેખર ખૂબ માહિતીસભર લેખો હોય છે. આપનો આભાર.

– દર્શન મારુ, વડોદરા

ખરેખર ‘સાયબરસફર’ની ખૂબ જ ઈર્ષા થાય છે. કેટલો બધો જ્ઞાનનો અખૂટ ભંડાર! માર્ચનો અંક વાંચ્યો. ખૂબ જ મજા પડી ગઈ અને એક વાત યાદ આવી ગઈ! એક સારા મજાના ચોમાસામાં ખૂબ જ લીલોતરી જામી હતી અને એક ગાય દિવસે દિવસે દૂબળી પડવા માંડી. બધા કહે કે ‘ખૂબ લીલોતરી છે, હવે મજેથી ઘાસ ખા ને તગડી થા!’ પણ ગાયનો જવાબ સાંભળો,  “આ બધું હું ક્યારે ખાઈ લઈશ તેની ચિંતામાં ને ચિંતામાં હું દૂબળી થતી જાઉં છું.

અમારે પણ આવું થાય છે કે ‘સાયબરસફર’નો હજુ ગયો અંક પચાવ્યો ના હોય ત્યાં નવો મોટો ભંડાર આવી પુગે અને અમને મજા પડી જાય.  ઈશ્વર આપને ખૂબ ખૂબ શક્તિ આપે!!

– રાજેશ ભોંકિયા, અમદાવાદ


વીડિયો શો માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખરેખર સરસ શરૂઆત કરી છે, પણ વીડિયોમાં મ્યુઝિક એદદમ ધીમું અને હળવું હોય તો આપનો અવાજ સ્પષ્ટ સાંભળી શકાય… ફરીથી એક વાર ખૂબ અભિનંદન સાથે શુભેચ્છા.

– જીગ્નેશ નાગજીભાઈ પટેલ, અમદાવાદ


સરસ અને અદભુત સર્વિસ પૂરી પાડવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

– કેતન એસ. કુકડિયા


હેન્ડીગાઈડ બુકથી મને હેલ્પ થઈ છે. આપનો આભાર! ખૂબ જ સરસ. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

– મહેશ ડી. વાઘેલા, સુરત


‘સાયબરસફર’ મેગેઝિન એક ખરેખર અદભુત ગુજરાતી મેગેઝિન છે.

– હર્ષિન રાજપરા, સુરત


‘સાયબરસફર’ મેગેઝન શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પૂરું પાડે છે.

-ધાર્મિક ગાંધી, અમદાવાદ


‘સાયબરસફર’ મેગેઝિન ખૂબ જ રસપ્રદ અને ઉત્તમ મેગેઝિન છે.

– સિધ્ધાર્થ ગજેરા, સુરત


એક્સેલ વિશે વધુ લખો.

– ઉત્તમ ગણાત્રા, રાજકોટ


માર્ચ-૧૮નો ‘સાયબરસફર’નો અંક બહુ જ સરસ છે!

– તપન મારુ, અમદાવાદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here