તમારા ઈ-મેઇલમાં બિનજરૂરી ઈ-મેઇલ્સનો ભરાવો થતો રહે છે?

x
Bookmark

તમારા માગ્યા વિના આવી પડતા મોટા ભાગના મેઇલ્સને તો ઇમેઇલ સર્વિસ પોતે અલગ તારવીને સ્પામ ફોલ્ડરમાં મૂકી આપે છે અને ૩૦ દિવસ પછી આપોઆપ તેનો નિકાલ કરે છે, પરંતુ બે-ચાર વર્ષ પહેલાં આપણે પોતે અમુક તમુક વેબસાઇટ્સ પર ન્યૂઝલેટર મેળવવા માટે આપણું ઈ-મેઇલ એડ્રેસ આપ્યું હોય એ વેબસાઇટ્સ તરફથી વર્ષોવર્ષ આપણા પર ઈ-મેઇલ્સનો મારો થતો રહે છે.

જેમાં હવે આપણને કદાચ રસ ન રહ્યો હોય.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here