Registration-Trial

‘સાયબરસફર’માં આપનું સ્વાગત છે!

  • નીચેના ફોર્મમાં આપની વિગતો જણાવી, આપનું ફ્રી એકાઉન્ટ રજિસ્ટર કરવા વિનંતી.
  • આપનું એકાઉન્ટ તરત એક્ટિવેટ થશે નહીં (વેબસાઇટમાં ખોટાં એકાઉન્ટ ટાળવા આ જરૂરી છે).
  • એકાઉન્ટ એક્ટિવેટ કરવા માટે આપના મોબાઇલમાંથી 92272 51513 ઉપર આપના નામ અને ઈ-મેઇલ સાથે ‘Activate my account.’ એવો મેસેજ મોકલશો.
  • આપ 92272 51513 નંબર પર કોલ કરીને (સવારના 10થી 6 દરમિયાન, રજાના દિવસો સિવાય) પણ આપની વિગતો જણાવી શકો છો.
  • એ પછી અમે આપનું એકાઉન્ટ એક્ટિવેટ કરીશું અને આપને મોબાઇલ પર જાણ કરીશું.

[swpm_registration_form]