Online Magazine

લવાજમગાળા દરમિયાન, આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ‘સાયબરસફર’ મેગેઝિનના તમામ અંકના લેખ વેબ-આર્ટિકલ સ્વરૂપે વાંચવાના વિકલ્પો. આપના ઓર્ડર સાથે જ આપને યૂઝરનેમ-પાસવર્ડનો મેઇલ મળશે અને પેમેન્ટ પૂર્ણ થતાં તે એક્ટિવેટ થશે.

વિદેશમાં રહેતા વાચક-મિત્રો પેપાલ દ્વારા માત્ર ઓનલાઇન એક્સેસનું લવાજમ ભરી શકે છે.
નીચેનામાંથી આપનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને paypal.me/cybersafar દ્વારા, રૂપિયા અથવા આપની કરન્સીમાં પેમેન્ટ કરો.
(પ્રિન્ટેડ મેગેઝિનના લવાજમ માટે support@cybersafar.com પર સંપર્ક કરવા વિનંતી)

Showing all 3 results

 • Online Magazine_1 Year

   400.00
  Add to basket
   400.00
  • આગામી 1 વર્ષના 12 અંકોના લેખો વાંચો
  • ઉપરાંત પાછલા તમામ અંકોના લેખો ફ્રી વાંચો
  • બધા જ અંકના લેખ વેબ આર્ટિકલ સ્વરૂપે
  Add to basket
 • Online Magazine_2 Year

   600.00
  Add to basket
   600.00
  • રજિસ્ટ્રેશનથી 2 વર્ષના 24 અંકો
  • ઉપરાંત પાછલા તમામ અંકો ફ્રી વાંચો
  • બધા જ અંકના લેખ વેબ આર્ટિકલ સ્વરૂપે
  Add to basket
 • Online Magazine_3 Year

   800.00
  Add to basket
   800.00
  • રજિસ્ટ્રેશનથી ૩ વર્ષના 36 અંકોના લેખો વાંચો
  • ઉપરાંત ફેબ્રુઆરી 2012થી અત્યાર સુધીના તમામ અંકોના લેખો ફ્રી વાંચો
  • બધા જ અંકના લેખ વેબ આર્ટિકલ સ્વરૂપે
  Add to basket
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.