વર્ડમાં ફિલ્ડ કોડ્સનો લાભ અને તકલીફ

માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં ‘ફિલ્ડ કોડ્સ’ નામની એક મજાની સુવિધા છે. ફિલ્ડ કોડ્સની મદદથી, વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં આપણે બદલાઈ શકે એવો ડેટા મૂકી શકીએ છીએ. જેમ કે દરેક પેજમાં નીચેના ખૂણે પેજ નંબર. અથવા મેઇલ મર્જની સુવિધા (વધુ વિગતો માટે જુઓ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩નો અંક)માં જુદા જુદા લોકોનાં નામ, એડ્રેસ વગેરે મૂકવા માટેપણ ફિલ્ડ કોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here