વિઝ્યુઅલ ડિક્શનરી-થિસોરસ

અંગ્રેજી શબ્દોનું ભાષાભંડોળ વધારવા માગતા શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સાઈટ મોટું ભાથું તૈયાર કરી આપે છે.

ભાષાની મજા એ છે કે તેમાં અનેક શબ્દો સમાયેલા હોય છે અને ઘણા બધા શબ્દો એકબીજા સાથે કંઈક મજાની રીતે સંબંધ ધરાવતા હોય છે. ડિક્શનરી કે થિસોરસમાં આપણે જુદા જુદા શબ્દો વાંચીએ ત્યારે એના અર્થ અને જે તે શબ્દ સાથે સંબંધિત બીજા શબ્દો જાણવા મળે, પણ કાગળ પર લખાયેલા શબ્દોની મયર્દિા હોય છે, તે પૂર ઝડપે દોડતી આપણી કલ્પના સાથે તાલ મિલાવી શકતા નથી.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here