વેબસાઇટ બનાવવા વિબ્લી જેવી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એપ બનાવવા કઇ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ સારો રહેશે?

સવાલ મોકલનાર : વિજય વડોદરીયા, બોટાદ

વેબસાઇટ અને એપના ડેવલપમેન્ટમાં મૂળભૂત રીતે કેટલાક ફેરફારો છે. વેબસાઇટ સહેલાઈથી ડેવલપ કરવા માટે આપણે જુમલા અને વર્ડપ્રેસ કે દ્રુપલ જેવી કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ જેવી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અથવા વિબ્લી જેવી પ્રમાણમાં વધુ સરળ અને વેબપેજ પર જુદા જુદા પ્રકારનું કન્ટેન્ટ ફક્ત ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરીને વેબપેજ બનાવી શકાય તેવી સગવડ આપતી સર્વિસનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. આમ વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ હવે પ્રમાણમાં ઘણું સરળ બન્યું છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here