‘સાયબરસફર’નાં અન્ય પ્રકાશનો

CyberSafar SmartBanking EasyGuide Coverતમે પણ બનો સ્માર્ટ બેન્કિંગના સ્માર્ટયૂઝર!

  • નાણાંની લેવડદેવડ કરવાની સ્માર્ટ રીતોની સરળ સમજ
  • ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગનાં વિવિધ પાસાંની માહિતી
  • મોબાઇલ વોલેટ, પેમેન્ટ બેન્ક, યુપીઆઈ, ભીમ એપનો સંપૂર્ણ પરિચય
  • આધાર પે અને યુએસએસડી વગેરે વિશે સરળ જાણકારી

સાઇઝઃ 8.5 x 5.25 ઇંચ, પેજઃ 96 વત્તા ચાર ટાઇટલ

Rs. 110 + Rs. 20 (કુરિયર/રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા ડિલિવરીનો ચાર્જ )

(ઓનલાઇન ખરીદવા અહીં ક્લિક કરો)

Read more: સ્માર્ટ બેન્કિંગ ઇઝીગાઇડ

CyberSafar Android EasyGuide webતમે પણ બનો એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોનના સ્માર્ટયૂઝર!

  • એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોનનાં વિવિધ ફીચર્સ, સેટિંગ્સ, એપ્સનું તલસ્પર્શી માર્ગદર્શન
  • વારંવાર સંભળાતા પણ ગૂંચવતા શબ્દોની સરળ સમજ
  • મૂંઝવતા સવાલોના સ્માર્ટ ઉપાય

સાઇઝઃ 8.5 x 5.25 ઇંચ, પેજઃ 96 વત્તા ચાર ટાઇટલ

Rs. 110 + Rs. 20 (કુરિયર/રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા ડિલિવરીનો ચાર્જ )

(ઓનલાઇન ખરીદવા અહીં ક્લિક કરો

Read more: એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન ઇઝીગાઇડ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com