ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી, મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત વિવિધ લેખો, વિષય/વિભાગ મુજબ સંકલિત સ્વરૂપે જોઈ અને વાંચી શકે છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

Swagat
(મોબાઇલમાં વધુ લેખો જોવા શીર્ષકો ડાબે-જમણે સ્ક્રોલ કરો)

ફરી એક નવો યુગ?
તમે મોબાઇલ વોલેટ અપનાવ્યું?
સફરનાં સાત વર્ષ!
નવા વિચારોનું સ્વાગત
મોબાઇલ એજ્યુકેશન!
પ્લીઝ, નો ઉલ્લુ બનાવીંગ!
જો આંખમાં અંજાય નવી જિજ્ઞાસા...
વ્યસ્ત જિંદગીમાંથી ચોરેલી ક્ષણો માણવાની મજા
સંભાળીએ ઓળખાણોની ખાણ
જે ઓછું વાંચવા મળે છે…
નજર ભવિષ્ય તરફ
નવા વિચારનો મહિમા
અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં ઊંચ-નીચ
જવાબો ઓછા હશે તો ચાલશે, સવાલો વધુ જોઈશે
વર્લ્ડ વાઇડ વેબ પર સલામતીની વધતી જંજાળ
સાધનો છે, જાણકારી નથી
આરંભ એક નવી સફરનો...
વેકેશનમાં આનંદ સફર
સર્ચ ક્ષેત્રે નવાં સમીકરણો
સૌની સાથે ઊડવાનો આનંદ
ટેક્નોલોજીના સવાલ ને એના જ જવાબ
બિનજરૂ‚રી તણાવથી બચવું હોય તો...
જાણવું જ‚રૂરી છે...
સતત માહિતગાર રહેવું હોય તો...
સગવડ અને સંબંધ વચ્ચેનું સંતુલન
આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય
એટલી ખાતરી રાખશો કે...
સ્ક્રીનમાંથી બહાર નીકળે છે ઇન્ટરનેટ
આપણે મોટી લીટી દોરીએ
વિરોધાભાસ વચ્ચે આશાનો સંચાર
એઆઇની આવતી કાલ
જે ઉપયોગી છે, પણ નજરમાં નથી
નિશાન બનવામાં ફાયદો કે ગેરફાયદો?
સતત નવું જાણવા, શીખવાનાં ચાર વર્ષ
જાણીતી બાબતોનાં અજાણ્યાં પાસાં
ડેટા સસ્તો બન્યા પછી...
આપણે ‘એટલા’ સ્માર્ટ કેમ નથી?
આપણી શાળાઓની કમ્પ્યુટર લેબમાં...
એક તરફ સ્માર્ટ બેન્કિંગ, બીજી તરફ...
પોતાની ક્ષિતિજો પોતે જ વિસ્તારીએ
આ બધું આપણી શાળાઓમાં ક્યારે?

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com