ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી અહીં અંકના સંપૂર્ણ લેખો વાંચી શકે છે અને પેજના અંતે આખા અંકની ફ્લિપબુક વાંચી શકે છે. ફ્લિપબુક પીસી પર વાંચવી વધુ અનુકૂળ છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

એન્ડ્રોઇડનું હાલનું (એટલે કે આ લખાય છે ત્યારનું, તમે આ વાંચતા હશો ત્યારે કદાચ નવા વર્ઝનની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ચૂકી હશે!) વર્ઝન એન્ડ્રોઇડ ૫, લોલિપોપ હજી માંડ ૧૦ ટકા સ્માર્ટફોન સુધી પહોંચ્યું હોવાના અંદાજ છે ત્યાં તો એન્ડ્રોઇડ ‘એમ’ની ચર્ચા શ‚રુ થઈ ગઈ છે. 

આગળ શું વાંચશો?

  • ઈન્ટરનેટ અને મહિલાઓ
  • એપલ વોચઃ સમયસર ચાલશે
  • ઈન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ માટેની ઓપરેેટિંગ સિસ્ટમ 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

આ વિષયના અન્ય લેખ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com