ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી અહીં અંકના સંપૂર્ણ લેખો વાંચી શકે છે અને પેજના અંતે આખા અંકની ફ્લિપબુક વાંચી શકે છે. ફ્લિપબુક પીસી પર વાંચવી વધુ અનુકૂળ છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

 

 

‘સાયબરસફર’ દ્વારા તમે જે ટેક્નોજ્ઞાનની ગંગા વહાવી છે એ આજના ટેક્નોલોજીના યુગમાં પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ બંને રીતે મને અને મારા આખા પરિવારને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. ડિસેમ્બર અંકમાં ઓનલાઇન શોપિંગના અનુભવો અંગેનો લેખ વાંચ્યો ત્યારે મને બિલકુલ ખબર નહોતી કે મારી સાથે પણ આવું કંઈ થશે. એટલે થયું કે મારી વાત ‘સાયબરસફર’ સાથે શેર કરું જેથી બીજા કોઈને આવું ન થાય અને આ બાબતે ‘સાયબરસફર’ કંઈક કરી શકે તો વધુ સારું.

- હાર્દિક જોશી, અમદાવાદ
(આપના પત્રના આધારે, ઈ-શોપિંગમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
આ અંકમાં સમાવી છે - સંપાદક)
 


‘સાયબરસફર’માં મને લાગે છે કે વિન્ડોઝ ફોન વર્લ્ડ પર ક્યારેય ફોકસ કર્યું નથી! એના વિશે પણ લખશો કેમ કે હવે અમારી જેવા ઘણા લોકો એનો વધુ ને વધુ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

 

- ડો. નીલેશ ઠક્કર, સુરેન્દ્રનગર


તમે કમ્પ્યુટર પર વિવિધ કામ કરવા અંગે જાણકારી આપો છો, પરંતુ એ જ વસ્તુ જ્યારે આઇપેડ પર કામ કરો ત્યારે થોડી બદલાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે, જીમેઇલ આઇપેડ પર વાપરીએ ત્યારે પરિસ્થિતિ થોડી બદલાઈ જાય છે. તો હવે એક ચેપ્ચર આઇપેડ બાબતનું પણ આપો તો મારા જેવા આઇપેડનો ઉપયોગ કરનારાને વધુ માહિતી મળી શકે.

- મુકેશ નાયક

  • s patel

    Permalink

    :)Your website gives more information of IT related and reader is easily understand becuase your website lang. is gujarati & current IT news gets this website of all interested Reader.:):):):):):):):):):):)

    about 1 year ago
Add comment

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com