ભાષા પર પ્રભુત્વ કેળવવામાં મદદ કરતીસાઈટ્સ
 
 
 
 

ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી અહીં અંકના સંપૂર્ણ લેખો વાંચી શકે છે અને પેજના અંતે આખા અંકની ફ્લિપબુક વાંચી શકે છે. ફ્લિપબુક પીસી પર વાંચવી વધુ અનુકૂળ છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

આપણી ભાષા આપણા વ્યક્તિત્ત્વનો પરિચય આપે છે. ભાષા પરનું પ્રભુત્વ (પ્રભુત્ત્વ હીં!) આમેય મહત્ત્વું છે, પણ આજના વૈશ્વિક સમયમાં તો બીજાથી આગળ રહેવા માટે કમ્યુનિકેશન સ્કીલ્સ કેળવવી એ બહુ મહત્ત્વી વાત બની છે. માતૃભાષા ઉપરાંત હિન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી વગેરે ભાષાઓમાં પણ તમે ઠીકઠીક ઊંડા ઊતરવા માગતા હો તો ઇન્ટરનેટ પરની કેટલીક સાઇટ્સ તમારું કામ બહુ સરળ બનાવી શકે છે. અહીં આપેલી સાઇટ્સ પર એક વારની મુલાકાત, તમે વારંવાર તેમા તરફ દોરી જશે એ નક્કી. 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com

 

‘સાયબરસફર’ તરફથી વોટ્સએપમાં ક્વિક અપડેટ્સ મેળવવા માગો છો? 92272 51513 પર આપનું નામ અને જિલ્લો વોટ્સએપ કરો.     OK