પાસપોર્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરશો?

પાસપોર્ટ મેળવવાની વિધિ હવે પહેલાં જેટલી લાંબી અને કંટાળાજનક રહી નથી. જો દસ્તાવેજો તૈયાર હોય તો હવે કોઈ એજન્ટની મદદ વિના સહેલાઈથી આ વિધિ પૂરી કરી શકાય છે. 

x
Bookmark

તમે હજી પણ તમારો પાસપોર્ટ કઢાવ્યો નથી? પાસપોર્ટ નવો કઢાવવાનો હોય કે રીન્યુ કરવાનો હોય, આપણા શહેરમાં પાસપોર્ટ ઓફિસની બહાર લોકોની ભીડ અને લાઇન જોઈને આપણો ઉત્સાહ ઓસરી જતો હોય છે.

અગાઉ, આ કામ એજન્ટની મદદ વિના કરવું મુશ્કેલ હતું, પણ હવે પાસપોર્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાનું ફરજિયાત થયા પછી, આખી વિધિ ઘણી સરળ બની ગઈ છે. ખાસ તો, જો તમારી પાસે જોઈતા દસ્તાવેજો તૈયાર હોય તો પાસપોર્ટ મેળવવો હવે ખરેખર ઘણો સરળ છે.

આ આખી વિધિ મુખ્ય ત્રણ પગલાંમાં પૂરી થાય છે:

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

ક્લિક કરો, અંક જુઓ

2 COMMENTS

Leave a Reply to Himanshu Kikani Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here