એન્ડ્રોઇડમાં ‘શેડ્યુલ્ડ પાવર ઓન એન્ડ ઓફ’ સેટિંગનો શો ઉપયોગ હોય છે?

x
Bookmark

સવાલ લખી મોકલનાર – મહેન્દ્રકુમાર જોશી, કોંઢ‘શેડ્યુલ્ડ પાવર ઓન એન્ડ ઓફ’ સેટિંગ તેના નામ મુજબ, નિશ્ચિત સમયે ફોનને ઓફ અને ફરી નિશ્ચિત સમયે આપોઆપ ઓન કરવા માટેની સુવિધા આપે છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here