મારે મારાં વલસાડી અને ગુજરાતી ગીતો ઇન્ટરનેટ પર અપલોડ કરવાં છે. કેવી રીતે અને ક્યાં કરી શકાય?

સવાલ લખી મોકલનારઃ દીપક બારૈયા

તમારા પ્રશ્નના જવાબો આધાર, તમે કયા હેતુથી ગીતો ઇન્ટરનેટ પર અપલોડ કરવા માગો છો તેના પર છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here