ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરીએ ત્યારે અમુક સાઇટ ઓટોમેટિક ઓપન થઈ જાય એવું થઈ શકે?

સવાલ લખી મોકલનારઃ ગોવિંદભાઈ પનારા, મોડાસા

 ચોક્કસ થઈ શકે. ક્રોમ ઓપન કરી, ઉપર જમણે છેડે આપેલ ત્રણ લાઇન પર ક્લિક કરી ‘સેટિંગ્સ’ લિંક પર ક્લિક કરી, સેટિંગ્સ પેજ ઓપન કરો.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here