ઓડિયો સમાચારમાં બદલાવ

x
Bookmark

સમાચાર સાંભળવાની આપણી રીત બદલાશે.

ધીમે ધીમે, આપણી સમાચાર જાણવાની રીતમાં ધરખમ બદલાવ આવી ગયા છે. હજી પણ સવારમાં, ફેરિયાભાઈ છાપું (કે છાપાં!) નાખવામાં મોડા થાય તો આપણે ઊંચાનીચા થઈ જઈએ છીએ, પણ પછી જે સમાચારો વાંચીએ છીએ, એ આગલા દિવસે ટીવી પર અને એથી પણ પહેલાં, મોબાઇલમાં જાણી લીધા હોય છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here