પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે તસવીરોનું વર્ણન કરી આપતી ટેક્નોલોજી

x
Bookmark

પ્રજ્ઞાચક્ષુઓની સુવિધા માટે સ્ક્રીન રીડર સોફ્ટવેર વેબપેજનું લખાણ વાંચી સંભળવતા હોય છે. આ સોફ્ટવેર ઇમેજનું વર્ણન – જો વેબપેજ ડેવલપરે આપ્યું ન હોય તો – કરી શકતા નથી. આ ઉણપ પૂરી કરે છે નવી ટેક્નોલોજી.

જે વ્યક્તિને કંઈ દેખાતું ન હોય એને માટે આપણી ભાષામાં એક સરસ શબ્દ છે – પ્રજ્ઞાચક્ષુ.

પ્રજ્ઞાચક્ષુ એટલે એવી વ્યક્તિ જે અન્ય વ્યક્તિઓની જેમ સાદી આંખથી નહીં પરંતુ પોતાની પ્રજ્ઞા એટલે કે આંતરિક શક્તિથી આસપાસની દુનિયા ‘જોઈ’ શકે છે. આવી વ્યક્તિની અંદર કુદરત કંઈક એવી શક્તિ મૂકે છે જેને કારણે તે પોતાને જે દેખાતું નથી એની પણ સમજ મેળવી શકે છે.

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here